Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว ถือเป็นนโยบายที่ทางเว็บไซต์ ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่าน ซึ่งฐานข้อมูลของท่านนั้น จะถูกจัดเก็บด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเรากล้ารับประกันว่าข้อมูลของท่าน ไม่มีการเผยแพร่อย่างแน่นอน

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ bitufabet.com ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดเก็บข้อมูล ด้วยระบบที่ดีที่สุด ดังนั้นข้อมูลของท่านที่ได้แจ้งไว้กับทางเว็บไซต์ จะถูกปิดไว้อย่างเป็นความลับ เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นนำข้อมูลของท่านไปใช้อย่างผิดกฎหมาย

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์ ซึ่งอาจประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญของท่าน ทางเราจะเก็บไว้อย่างดี และไม่เผยแพร่จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ทางเว็บไซต์ได้ใช้ระบบการเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล ข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จะถูกรวบรวมด้วยระบบฐานข้อมูลอย่างดี ไม่มีทางรั่วไหลอย่างแน่นอน

 • การนำข้อมูลมาใช้

ทางเรามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของท่านออกมาใช้ ในกรณีที่ทางเว็บไซต์ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ แต่ทั้งนี้ทางเว็บไซต์จะไม่มีการเอาข้อมูลของท่าน นำไปเปิดเผยให้กับบุคคลอื่นรับทราบอย่างเด็ดขาด

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์ bitufabet.com จะไม่นำเอาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นอย่างเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

 • การจัดเก็บข้อมูล

ทางเว็บไซต์มีระบบประมวลผลและการจัดเก็บฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ดังนั้นข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้เป็นอย่างดีแน่นอน

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาใช้บริการหรือลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์โดยเด็ดขาด

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์ในครั้งแรก ท่านสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลา โดยสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านช่องทาง contact@bitufabet.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา ท่านสามารถเข้ามาอ่านนโยบายของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 • การติดต่อ

ผู้ใช้งานทุกท่านที่เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายของเรา หรือไม่เข้าใจการให้บริการต่าง ๆ ของเรา สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามผ่านช่องทาง contact@bitufabet.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้นมานั้น มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021

 • ภาษาของนโยบายนี้

ข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทย ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการปรับปรุง แก้ไขเนื้อหาของนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา  โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

Avatar
admin